ศาลแรงงานภาค 1 (สระบุรี)


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแรงงานภาค 1 (สระบุรี) Lobour Court, Region 1 mail: lblbrc@coj.go.th

นายณรงค์ สุธรรมโกศล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะ ในศาลอุทธรณ์ เดินทางมาปฏิบัติราชการช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค ๑โดยมี นางสุวิมล ศรีสงวน สุพรรณพงษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแรงงานภาค ๑ พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ ผู้ประนีประนอม ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างศาลแรงงานภาค ๑ให้การต้อนรับ

นายณรงค์ สุธรรมโกศล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะ ในศาลอุทธรณ์ เดินทางมาปฏิบัติราชการช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค ๑โดยมี นางสุวิมล ศรีสงวน สุพรรณพงษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแรงงานภาค ๑ พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ ผู้ประนีประนอม ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างศาลแรงงานภาค ๑ให้การต้อนรับ


เอกสารแนบ