ศาลแรงงานภาค 1 (สระบุรี)


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแรงงานภาค 1 (สระบุรี) Lobour Court, Region 1 mail: lblbrc@coj.go.th

นายสราวุธ ศิริภาณุรักษ์ อธิบดีผู้พิพากษา ศาลแรงงานภาค 1เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ศาลแรงงานภาค 1 โดยมีการจัดกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้ง กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์บริเวณอาคารศาลแรงงานภาค 1 (พระนครศรีอยุธยา) บริเวณถนนรวมถึงปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบของศาลแรงงานภาค 1 (พระนครศรีอยุธยา)

นายสราวุธ ศิริภาณุรักษ์ อธิบดีผู้พิพากษา ศาลแรงงานภาค 1เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ  จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ   ศาลแรงงานภาค 1 โดยมีการจัดกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้ง กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์บริเวณอาคารศาลแรงงานภาค 1 (พระนครศรีอยุธยา) บริเวณถนนรวมถึงปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบของศาลแรงงานภาค 1 (พระนครศรีอยุธยา)


เอกสารแนบ