ศาลแรงงานภาค 1 (สระบุรี)


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแรงงานภาค 1 (สระบุรี) Lobour Court, Region 1 mail: lblbrc@coj.go.th

นายสราวุธ ศิริภาณุรักษ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค ๑ นำคณะผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ และข้าราชการ ศาลแรงงานภาค ๑ สมัครเป็นจิตอาสาในโครงการ เราทำความดีด้วยหัวใจ ณ อาคาร ๖๐๖ สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า

นายสราวุธ  ศิริภาณุรักษ์  อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค ๑ นำคณะผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ และข้าราชการ ศาลแรงงานภาค ๑ สมัครเป็นจิตอาสาในโครงการ  เราทำความดีด้วยหัวใจ ณ อาคาร ๖๐๖  สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า


เอกสารแนบ