ศาลแรงงานภาค 1 (สระบุรี)


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแรงงานภาค 1 (สระบุรี) Lobour Court, Region 1 mail: lblbrc@coj.go.th

นายสราวุธ ศิริภาณุรักษ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร ผู้เข้ารับการคัดเลือก เป็นผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานภาค ๑ และศาลแรงงานภาค ๓ รุ่นที่ ๔

นายสราวุธ ศิริภาณุรักษ์  อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร  ผู้เข้ารับการคัดเลือก เป็นผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานภาค ๑ และศาลแรงงานภาค ๓ รุ่นที่ ๔


เอกสารแนบ