ศาลแรงงานภาค 1 (สระบุรี)


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแรงงานภาค 1 (สระบุรี) Lobour Court, Region 1 mail: lblbrc@coj.go.th

นายสราวุธ ศิริภาณุรักษ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค ๑ พร้อมคณะผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ ข้าราชการพนักงานราชการและลูกจ้างศาลแรงงานภาค ๑ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์กระบวนการยุติธรรม สระบุรี รพี ๖๑ เนื่องใน วันรพีประจำปี ๒๕๖๑

นายสราวุธ ศิริภาณุรักษ์  อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค ๑ พร้อมคณะผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ ข้าราชการพนักงานราชการและลูกจ้างศาลแรงงานภาค ๑ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์กระบวนการยุติธรรม สระบุรี รพี ๖๑ เนื่องใน วันรพีประจำปี ๒๕๖๑


เอกสารแนบ