ศาลแรงงานภาค 1 (สระบุรี)


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแรงงานภาค 1 (สระบุรี) Lobour Court, Region 1 mail: lblbrc@coj.go.th

นายสราวุธ ศิริภาณุรักษ์ อธิบดีผู้พิพากษา ศาลแรงงานภาค ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ร่วมใจไกล่เกลี่ย และ โครงการวันรพี ๖๑ กิจกรรมบริจาคโลหิต โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และเทิดพระเกียรติพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์

นายสราวุธ ศิริภาณุรักษ์ อธิบดีผู้พิพากษา ศาลแรงงานภาค ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ร่วมใจไกล่เกลี่ย  และ   โครงการวันรพี ๖๑ กิจกรรมบริจาคโลหิต  โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  และเทิดพระเกียรติพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์


เอกสารแนบ