ศาลแรงงานภาค 1 (สระบุรี)


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแรงงานภาค 1 (สระบุรี) Lobour Court, Region 1 mail: lblbrc@coj.go.th

นายสราวุธ ศิริภาณุรักษ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค ๑ เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุสรณ์และ นำคณะผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ ผู้ประนีประนอม และข้าราชการศาลแรงงานภาค ๑ วางพวงมาลาถวายสักการะพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (พระบิดาแห่งกฎหมายไทย) เนื่องใน วันรพีประจำปี ๒๕๖๑

นายสราวุธ  ศิริภาณุรักษ์  อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค ๑ เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุสรณ์และ นำคณะผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ ผู้ประนีประนอม และข้าราชการศาลแรงงานภาค ๑ วางพวงมาลาถวายสักการะพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (พระบิดาแห่งกฎหมายไทย) เนื่องใน วันรพีประจำปี ๒๕๖๑


เอกสารแนบ