ศาลแรงงานภาค 1 (สระบุรี)


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแรงงานภาค 1 (สระบุรี) Lobour Court, Region 1 mail: lblbrc@coj.go.th

นายสราวุธ ศิริภาณุรักษ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค ๑ พร้อมด้วยนายจิรพจน์ ไทยเล็ก เลขานุการศาลแรงงานภาค ๑ และคณะข้าราชการศาลแรงงานภาค ๑ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดสระบุรี พิธีลงนาม ถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดี พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ หอประชุมองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดสระบุรี (หลังเก่า) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ ณ วัดศาลาแดง จังหวัดสระบุรี และพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสระบุรี

นายสราวุธ ศิริภาณุรักษ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค ๑  พร้อมด้วยนายจิรพจน์  ไทยเล็ก เลขานุการศาลแรงงานภาค ๑ และคณะข้าราชการศาลแรงงานภาค ๑ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดสระบุรี พิธีลงนาม ถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดี พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ หอประชุมองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดสระบุรี (หลังเก่า)  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ ณ วัดศาลาแดง จังหวัดสระบุรี และพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา  ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสระบุรี


เอกสารแนบ