ศาลแรงงานภาค 1 (สระบุรี)


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแรงงานภาค 1 (สระบุรี) Lobour Court, Region 1 mail: lblbrc@coj.go.th

ศาลแรงงานภาค ๑ จัดกิจกรรม ศาลแรงงานภาค ๑ ร่วมใจปลูกดอกดาวเรืองในวันแม่ เพื่อถวายแด่พ่อหลวงของแผ่นดิน โดยนายภพพิสิษฐ สุขะพิสิษฐ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค ๑ อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๑ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสระบุรี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสระบุรีคณะผู้พิพากษา ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างศาลแรงงานภาค ๑ ร่วมใจกันปลูกดอกดาวเรืองกว่า ๑๐๐ ต้น กิจกรรมดังกล่าวเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ศาลแรงงานภาค ๑ จัดกิจกรรม  ศาลแรงงานภาค ๑ ร่วมใจปลูกดอกดาวเรืองในวันแม่ เพื่อถวายแด่พ่อหลวงของแผ่นดิน   โดยนายภพพิสิษฐ สุขะพิสิษฐ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค ๑  อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๑ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสระบุรี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสระบุรีคณะผู้พิพากษา ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างศาลแรงงานภาค ๑ ร่วมใจกันปลูกดอกดาวเรืองกว่า ๑๐๐ ต้น กิจกรรมดังกล่าวเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


เอกสารแนบ