ศาลแรงงานภาค 1 (สระบุรี)


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแรงงานภาค 1 (สระบุรี) Lobour Court, Region 1 mail: lblbrc@coj.go.th

นายภพพิสิษฐ สุขะพิสิษฐ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ เสริมสร้างทักษะหลักการ ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทผู้ประนีประนอมประจำศาลแรงงานภาค ๑

นายภพพิสิษฐ สุขะพิสิษฐ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ  เสริมสร้างทักษะหลักการ ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทผู้ประนีประนอมประจำศาลแรงงานภาค ๑


เอกสารแนบ