ศาลแรงงานภาค 1 (สระบุรี)


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแรงงานภาค 1 (สระบุรี) Lobour Court, Region 1 mail: lblbrc@coj.go.th

ศาลแรงงานภาค ๑ จัดโครงการ ศาลแรงงานภาค ๑ ดูงาน การพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์การ โดยนายฤทธิรงค์ สมอุดร ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแรงงานภาค ๑ นำคณะผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ ผู้ประนีประนอม ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของศาลแรงงานภาค ๑ เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ บริษัทอธุธยากล๊าส อินดัสทรี จำกัด

ศาลแรงงานภาค ๑ จัดโครงการ ศาลแรงงานภาค ๑ ดูงาน การพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์การ โดยนายฤทธิรงค์  สมอุดร  ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแรงงานภาค ๑ นำคณะผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ  ผู้ประนีประนอม ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของศาลแรงงานภาค ๑ เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ บริษัทอธุธยากล๊าส อินดัสทรี จำกัด


เอกสารแนบ