ศาลแรงงานภาค 1 (สระบุรี)


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแรงงานภาค 1 (สระบุรี) Lobour Court, Region 1 mail: lblbrc@coj.go.th

นายฤทธิรงค์ สมอุดร ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแรงงานภาค ๑ พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค ๑ เข้าร่วมโครงการพัฒนากฎหมายแรงงานในกลุ่มประเทศอาเซียน ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Gig Economy กับอนาคตแรงงานนอกระบบในประเทศอาเซียน

นายฤทธิรงค์  สมอุดร ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแรงงานภาค ๑  พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค ๑ เข้าร่วมโครงการพัฒนากฎหมายแรงงานในกลุ่มประเทศอาเซียน ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง   Gig Economy กับอนาคตแรงงานนอกระบบในประเทศอาเซียน


เอกสารแนบ