ศาลแรงงานภาค 1 (สระบุรี)


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแรงงานภาค 1 (สระบุรี) Lobour Court, Region 1 mail: lblbrc@coj.go.th

นายภพพิสิษฐ สุขะพิสิษฐ์ อธิบดีผู้พิพากษา ศาลแรงงานภาค ๑ เป็นประธานจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล เนื่องในวันรพีประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อเป็นการเชื่อมความสามัคคีของบุคลากรในศาลแรงงานภาค ๑ โดยมีคณะผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ ผู้ประนีประนอม ข้าราชการและลูกจ้างศาลแรงงานภาค ๑ ร่วมกิจกรรมแข่งขัน

นายภพพิสิษฐ สุขะพิสิษฐ์ อธิบดีผู้พิพากษา ศาลแรงงานภาค ๑ เป็นประธานจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล เนื่องในวันรพีประจำปี ๒๕๖๐  เพื่อเป็นการเชื่อมความสามัคคีของบุคลากรในศาลแรงงานภาค ๑ โดยมีคณะผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ  ผู้ประนีประนอม ข้าราชการและลูกจ้างศาลแรงงานภาค ๑ ร่วมกิจกรรมแข่งขัน


เอกสารแนบ