ศาลแรงงานภาค 1 (สระบุรี)


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแรงงานภาค 1 (สระบุรี) Lobour Court, Region 1 mail: lblbrc@coj.go.th

นายภพพิสิษฐ สุขะพิสิษฐ์ อธิบดีผู้พิพากษา ศาลแรงงานภาค ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการงานวันรพี ประจำปี ๒๕๖๐ โดยถวายสักการะ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (พระบิดาแห่งกฎหมายไทย) เนื่องในวันรพีประจำปี ๒๕๖๐ และเป็นประธานในพิธีเบิกเนตร พระพุทธวิศิษฐ์พิชิตมารประธานพร พระประธานประจำห้องปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา พระบรมราชินีนาถ ของศาลแรงงานภาค ๑

นายภพพิสิษฐ สุขะพิสิษฐ์ อธิบดีผู้พิพากษา ศาลแรงงานภาค ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการงานวันรพี ประจำปี ๒๕๖๐ โดยถวายสักการะ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (พระบิดาแห่งกฎหมายไทย) เนื่องในวันรพีประจำปี ๒๕๖๐ และเป็นประธานในพิธีเบิกเนตร   พระพุทธวิศิษฐ์พิชิตมารประธานพร   พระประธานประจำห้องปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา พระบรมราชินีนาถ ของศาลแรงงานภาค ๑


เอกสารแนบ