ศาลแรงงานภาค 1 (สระบุรี)


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลแรงงานภาค 1 (สระบุรี) Lobour Court, Region 1 mail: lblbrc@coj.go.thลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ
ประกาศ
ประกาศศาลแรงงานภาค 1
 1. การให้บริการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือการโอนเงินผ่านอินเตอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Banking)
 2. การขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 16 รายการ
 3. เปิดให้บริการจ่ายเงินผ่านระบบอินเตอร์เน็ต K-Cash Connect Plus ของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 4. ประกาศคณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานภาค 1 เรื่อง การให้ข้อคิดเกี่ยวกับคุฯณสมบัติหรือความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานภาค 1
 5. รายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานภาค 9
 6. รายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานภาค 5
 7. การแต่งตั้งผู้ประนีประนอม
 8. เปิดใช้โปรแกรมระบบบริการข้อมูลคดีศาลยุติธรรม (CIOS)
 9. ยกเลิกการขอสำเนาบัตรประชาชนและหรือสำเนาทะเบียนบ้านในการติดต่อราชการศาลแรงงานภาค 1
 10. ศาลแรงงานภาค 1 เปิดให้บริการรองรับและการจ่ายเงินผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
 11. เรื่องการเปลี่ยนแปลงเขตอำนาจศาลแรงงานภาค ๑
 12. ประกาศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเขตอำนาจการพิจารณาพิพากษาของศาลแรงงานภาค 1
 13. จำหน่ายรายชื่อผู้ประนีประนอมประจำศาลแรงงานภาค 1

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด