ศาลแรงงานภาค 1 (สระบุรี)


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแรงงานภาค 1 (สระบุรี) Lobour Court, Region 1 mail: lblbrc@coj.go.thลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ประกาศ
ประกาศศาลแรงงานภาค 1
  1. การขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 16 รายการ
  2. เปิดให้บริการจ่ายเงินผ่านระบบอินเตอร์เน็ต K-Cash Connect Plus ของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
  3. ประกาศคณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานภาค 1 เรื่อง การให้ข้อคิดเกี่ยวกับคุฯณสมบัติหรือความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานภาค 1
  4. รายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานภาค 9
  5. รายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานภาค 5
  6. การแต่งตั้งผู้ประนีประนอม

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด
นายสราวุธ ศิริภาณุรักษ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค ๑ พร้อมด้วยนายจิรพจน์ ไทยเล็ก เลขานุการศาลแรงงานภาค ๑ และคณะข้าราชการศาลแรงงานภาค ๑ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดสระบุรี พิธีลงนาม ถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดี พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ หอประชุมองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดสระบุรี (หลังเก่า) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ ณ วัดศาลาแดง จังหวัดสระบุรี และพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสระบุรี
อ่านข่าว : 58 | 3 สิงหาคม 2561 13:07

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด
นายสราวุธ ศิริภาณุรักษ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค ๑ พร้อมด้วยนายจิรพจน์ ไทยเล็ก เลขานุการศาลแรงงานภาค ๑ และคณะข้าราชการศาลแรงงานภาค ๑ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดสระบุรี พิธีลงนาม ถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดี พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ หอประชุมองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดสระบุรี (หลังเก่า) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ ณ วัดศาลาแดง จังหวัดสระบุรี และพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสระบุรี

58

อ่านข่าว