ศาลแรงงานภาค 1 (สระบุรี)


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแรงงานภาค 1 (สระบุรี) Lobour Court, Region 1 mail: lblbrc@coj.go.thลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ประกาศ
ประกาศศาลแรงงานภาค 1
  1. การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือก บุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราง ตำแหน่ง พนักงานเดินหมาย ในสำนักงานประจำศาลแรงงานภาค ๑
  2. การขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 16 รายการ
  3. เปิดให้บริการจ่ายเงินผ่านระบบอินเตอร์เน็ต K-Cash Connect Plus ของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
  4. ประกาศคณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานภาค 1 เรื่อง การให้ข้อคิดเกี่ยวกับคุฯณสมบัติหรือความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานภาค 1
  5. รายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานภาค 9
  6. รายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานภาค 5
  7. การแต่งตั้งผู้ประนีประนอม

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด
อ่านข่าว : 133 | 2 พฤษภาคม 2561 16:20

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 4
1319/61
พิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ศาลแรงงานภาค 1 เวลา 8.30 น.
1320/61
พิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ศาลแรงงานภาค 1 เวลา 8.30 น.
1321/61
พิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ศาลแรงงานภาค 1 เวลา 8.30 น.
144/54
ฟังฎีกา
ห้องพิจารณาที่ ศาลแรงงานภาค 1 เวลา 8.30 น.